Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Rodzice

Nauczyciele i dyrektor zauważyli w ostatnich latach wzrost zainteresowania rodziców możliwością kontynuowania nauki przez ich dzieci, także podczas pobytu w szpitalu. Rodzice chętnie dostarczają potrzebne podręczniki i przybory szkolne. Zdarzają się sytuacje, że rodzice wspierają naszą pracę, ofiarowując szkole różne pomoce dydaktyczne.

Szkoły

Utrzymujemy ścisłe kontakty ze szkołami macierzystymi naszych uczniów, szczególnie tych długo leżących w szpitalu, bądź powracających do niego kilkakrotnie.

Wysyłamy do szkół zaświadczenia z ocenami otrzymanymi w szkole szpitalnej.

Umożliwialiśmy przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji i egzaminu na koniec szkoły podstawowej.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt uznawania naszych ocen i opinii przez szkoły macierzyste uczniów.

Wydaje się, że wzrosła ranga naszej szkoły w regionie konińskim.

Szpital

Stała współpraca nauczycieli z lekarzami prowadzącymi uczniów i pielęgniarkami to nieodłączny element naszej codzienności. Udało się nam sprowadzić te związki na płaszczyznę koleżeńską, a nie instytucjonalną. Usprawnia to wzajemną wymianę spostrzeżeń dla dobra dzieci.

Dyrektor szkoły współpracuje z dyrekcją szpitala, przede wszystkim w obszarze spraw organizacyjnych i bytowych.

Spotykamy się ze zrozumieniem problemów szkolnych i pomocą w podejmowanych sprawach.

Współpracujemy również z działającą w szpitalu Filią Medyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Dzięki temu mamy możliwość prowadzenia zajęć czytelniczych oraz korzystania z księgozbioru.

Inne

Utrzymujemy wieloletnie już kontakty ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie. Jego podopieczni dwa razy do roku dają koncerty dla chorych dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych. Dzięki temu nasi uczniowie mają okazję obcowania z muzyką wykonywaną na żywo oraz przeżywania wielu wzruszeń i radosnych chwil.

W działaniach na rzecz wychowania patriotycznego i przybliżania uczniom historii państwa i regionu wspiera nas Muzeum Okręgowe w Koninie. To dla nas nieocenione wsparcie w kształtowaniu świadomości historycznej naszych uczniów.

Podtrzymujemy współpracę z Komendą Miejską Policji w Koninie, tym bardziej, że znajdujemy się niemal po sąsiedzku. Dzięki pracownikom Wydziału Prewencji odbywały się pogadanki na temat uzależnień oraz bezpiecznych zachowań na drodze lub w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Podjęliśmy również bardzo owocną współpracę z Fundacją Serdecznik, która przekazała naszej szkole mobilną bibliotekę -  Bajkowóz. Dzięki temu nasi uczniowie korzystają z nowości książkowych, ze starannie wyselekcjonowanej wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Obcują również z pozycjami bardzo ciekawymi edytorsko, z niebanalnymi rozwiązaniami graficznymi. Zbiory Bajkowozu nie tylko wzbudzają miłość do literatury, ale tez kształtują wrażliwość plastyczną. Mobilna biblioteka wyposażona jest również w szereg rekwizytów, wzbogacających nasze zajęcia czytelnicze. Fundacja dba również o rozwój naszych nauczycieli, uczestniczą oni w szeregu szkoleń i warsztatów, poświęconych wykorzystaniu zasobów Bajkowozu w pracy z dziećmi chorymi.

Współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami z terenu Konina i okolic. W ramach integracji między placówkami organizowane są występy dzieci, które umilają czas naszym podopiecznym przebywającym na oddziałach szpitalnych i przekazują im drobne upominki.