Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Aktualny sposób organizacji w Szkole Podstawowej przy WSZ w Koninie

Praca w Szkole Podstawowej przebiega w ośmiu oddziałach szkolnych utworzonych na dziecięcych oddziałach szpitalnych.

W ramach oddziałów szkolnych wprowadzony jest podział umożliwiający kształcenie etapowe:

     kl. I-III ( I etap edukacyjny);

     kl. IV-VIII ( II etap edukacyjny);

Nauczyciele naszej szkoły pracują w dwóch budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie: przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (oddział dziecięcy, rehabilitacji) oraz przy ulicy Szpitalnej (oddziały zabiegowe i oddział zakaźny). Sytuacja ta powoduje konieczność przejazdów między dwiema częściami miasta i wymaga szczególnie przemyślanej organizacji pracy oraz podziału posiadanych pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Uczniowie przebywający na pozostałych oddziałach szpitalnych objęci są nauką w ramach godzin przeznaczonych na poszczególne oddziały szkolne (po przeanalizowaniu ilości uczniów na oddziałach).Realizowane są także zajęcia wychowawcze w ramach grupy wychowawczej – na oddziałach zabiegowych, a także na pozostałych oddziałach dziecięcych. Te zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, są propozycją spędzenia wolnego czasu. Tygodniowy plan zajęć uwzględnia wymogi najkorzystniejszego czasu dla pracy umysłowej i wypoczynku. Zajęcia szkolne, dla uczniów mogących w nich uczestniczyć, odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od godz. 9.00 do 18.00. Jednostka lekcyjna trwa 45 min., przerwy – 10 min., przerwa obiadowa – 30 min., oczywiście, w toku pracy z dziećmi czasy te podlegają doraźnym korektom wynikającym z indywidualnych potrzeb uczniów. Zajęcia odbywają się w salach wykorzystywanych przez szkołę (tzw. klasach), w pomieszczeniach oddziałów (stołówki, sale pobytu dziennego, korytarze itp.) udostępnianych czasowo na zajęcia szkolne oraz w salach chorych przy łóżku chorego ucznia. Sale szkolne na oddziale dziecięcym i na oddziale chirurgii dziecięcej wyposażone są w komputery z dostępem do internetu.