Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Pracownia komputerowa

 Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi na oddziałach: dziecięcym i chirurgii dziecięcej.

Zasoby sieci internetowej wykorzystywane są w ramach zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych. Uczniowie uczą się wyszukiwania informacji, poznają reguły poruszania się po Internecie. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z sieci.

Dla dzieci przebywających w szpitalu wyjątkowo ważne są komunikacyjne funkcje sieci internetowej. Szkoła i nauczyciele dysponują również programami komputerowymi przydatnymi w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Wykorzystują je w celu uatrakcyjnienia zajęć i ułatwienia uczniom przyswajania wiedzy.

Wychodząc na przeciw potrzebom edukacyjnym uczniów leżących, szkoła posiada także dwa laptopy, które są wykorzystywane do pracy na salach szpitalnych, przy łóżku dziecka. Niektórzy z nauczycieli, aby móc korzystać z technologii informatycznej w pracy z uczniem, używają także prywatnego sprzętu-laptopy, tablety, smartfony.