Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Charakterystyka oddziałów

 

      Oddziały zabiegowe ( chirurgia dziecięca, ortopedia, laryngologia, urologia, okulistyka ) – 3 oddziały szkolne

 

Na tych oddziałach przebywają dzieci operowane, poparzone, ze skomplikowanymi złamaniami wymagającymi interwencji chirurgicznej, po urazach komunikacyjnych, po zabiegach urologicznych, z przewlekłymi schorzeniami laryngologicznymi, okulistycznymi itp. Część dzieci może chodzić, ale większość wymaga podejścia nauczyciela do łóżka i indywidualnej pracy.

Sala lekcyjna wraz z pracownią komputerową znajduje się na oddziale chirurgii dziecięcej. Na tym oddziale realizowana jest większość zajęć, ze względu na dużą liczbę leczonych tam dzieci. Na pozostałych oddziałach zajęcia szkolne są wdrażane po zgłoszeniu przez personel medyczny pobytu dzieci w wieku szkolnym, których stan zdrowia pozwala na podjęcie nauki i udział w zajęciach wychowawczych. W takim przypadku dyrektor, uwzględniając liczbę dzieci i ich potrzeby edukacyjne, decyduje o podziale godzin lekcyjnych i wychowawczych między poszczególne oddziały.

 

Oddział Zakaźny Dziecięcy – 1 oddział szkolny

 

Specyfika tego oddziału polega na konieczności indywidualnej pracy nauczyciela z chorym dzieckiem, ponieważ nie można łączyć na zajęciach dzieci leżących w sąsiednich salach. Leczenie chorób zakaźnych wymaga konsekwentnej izolacji.

W roku szkolnym 2011/2012 doszło do zmian w organizacji pracy na tym oddziale. Spowodowane one były zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi przez szpital. Funkcjonujące dotąd oddzielnie dwa oddziały dla dzieci i dla dorosłych zostały połączone w jeden oddział zakaźny z pododdziałem dziecięcym. Obecnie w sposób ciągły są tam realizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich grupach wiekowych objętych opieką naszej szkoły.

 

Oddział Dziecięcy  (także - uczniowie z Oddziału Rehabilitacji ) – 1 oddział szkolny

 

Na oddziale dziecięcym leczone są dzieci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, serca, układu krwiotwórczego itp., których nie należy łączyć z dziećmi na oddziale rehabilitacji, w zasadzie zdrowymi, tylko wymagającymi rehabilitacji ruchowej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia na tych oddziałach, w ramach wewnętrznej organizacji, pracują oddzielnie na oddz. rehabilitacji i oddzielnie na oddz. dziecięcym. Decydują tu wspomniane względy lekarskie.

Na oddział rehabilitacji przyjmowane są dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, często uczone indywidualnie, wymagające od nauczycieli szczególnej troski ze względu na bardzo wolne tempo pracy.

Zajęcia prowadzone są z uczniami obu oddziałów w miarę potrzeby, z uwzględnieniem specyfiki każdego oddziału według tygodniowego planu zajęć. Na bieżąco, w zależności od liczby dzieci na obu oddziałach i ich potrzeb edukacyjnych dokonuje się korekty wewnętrznej organizacji prowadzenia zajęć.