Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Strony www Szkoły Podstawowej przy WSZ w Koninie

 Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej przy WSZ w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Czeszejko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 63 2423043

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej przy WSZ w Koninie
 • Adres: Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie
  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
  62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 63 2423043

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ul. K. S. Wyszyńskiego 1 - główny budynek Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne - teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ul. K. S. Wyszyńskiego 1  w Koninie: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. dr. Romana Ostrzyckiego ul. K. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

 

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

 

Inne informacje.

Dojazd do głównego budynku Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie:

 • Szkoła znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na ul. K.S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin w budynku N.